Flygelederutdanningen - Portrettfilm for Avinor

Produsert i november 2018

Avinor ønsker å vise frem deres nye utdanningsforløp i Praha. Et to års studie for Flygelederutdanningen, der første året er hos CANI i Praha. 

Vi fulgte to studenter over to dager for å dokumentere utdanningen, det sosiale og faglige ved å bli flygeleder. Filmen blir brukt i rekruttering av nye studenter. 

Info:

Rolle: Regi & redigerer

Foto: PG Fordal

Produksjonsselskap: Viper Film

Produsert for: Per Høj & Avinor